Predloge za podelitev Prešernovih plaket in priznanj ZKD lahko podajo posamezniki, skupine in društva v pisni obliki na naslov ZKD Krško, Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško s pripisom »Ne odpiraj, predlog za plaketo - priznanje«.

Predlog za Prešernovo plaketo ali priznanje mora vsebovati: podatke o predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja ali plakete, podatke o predlaganem prejemniku ter obrazložitev predloga.

Podeljenih bo največ 12 bronastih, 9 srebrnih ter 2 zlati Prešernovi plaketi. Podeljeno bo tudi poljubno število priznanj za dosežek leta na posameznem področju kulturnega ustvarjanja ter priznanj z zahvalo za omogočanje pogojev za kulturne dejavnosti.

Plakete in priznanja bodo podeljene na osrednji občinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku.

V postopku za podelitev plaket in priznanj po razpisu bodo upoštevani predlogi, ki bodo poslani priporočeno po pošti do petka, 8. 1. 2021 (velja poštni žig) ali osebno oddani na zgoraj navedeni naslov ZKD do petka, 8. 1. 2021 do 12. ure. Popolne in pravočasno prispele vloge bo obravnaval IO ZKD Krško.

Kontaktna oseba za dodatne informacije v času zbiranja predlogov je Sonja Levičar, tel.: 051/833-428, zveza.kulturnih.drustev.kk@gmail.com, levicarsonja@gmail.com.

V Krškem, 2. 12. 2020 

Uroš Brezovšek, 
predsednik ZKD Krško, l.r.

Kontakt

Zveza kulturnih društev Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
zveza.kulturnih.drustev.kk@gmail.com
zkd-krsko.si

Uradni podatki

Zveza kulturnih društev Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
Slovenia
ID za DDV: 22172718