Zgodovina

Zgodovina ZKD Krško je povezana z letom 1957, ko je bila 15. aprila 1957 izdana odločba o ustanovitvi Sveta svobod in prosvetnih društev občine Videm Krško, ki je združeval šest društev: Delavsko prosvetno društvo Svoboda Videm Krško, Prosvetno društvo Leskovec, Prosvetno društvo Zdole, Prosvetno društvo Veliki Podlog, Prosvetno društvo Veliki Trn in Prosvetno društvo Raka.

Ustanovitelji te zveze društev so bili Anton Ogorevc, Olaf Lavrenčič, Justin Pirc, Rado Jakob Štrovs,  Anton Lileg, Viktor Zemljak, Ciril Murnik, Božidar Mižigoj, Dušan Stupar in Ljudmila Voglar.

Leta 1964 se je Svet svobod in prosvetnih organizacij preimenoval v občinsko Zvezo kulturno prosvetnih organizacij (ZKPO).

Z letom 1977 se preimenuje v Zvezo kulturnih organizacij (ZKO), leta 1997 pa v Zvezo kulturnih društev Krško.

Kontakt

Zveza kulturnih društev Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
zveza.kulturnih.drustev.kk@gmail.com
zkd-krsko.si

Uradni podatki

Zveza kulturnih društev Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
Slovenia
ID za DDV: 22172718