Priznanja in odličja

2020

Bronaste Prešernove plakete

1.    Silva Gorjup

Silva Gorjup že dobrih deset let deluje v KD Anton Aškerc Koprivnica, zadnja leta kot vodja in mentorica ročnodelske sekcije. Aktivno sodeluje tudi v sekciji za ohranjanje kulturne dediščine in je članica upravnega odbora društva.

Za njeno ustvarjalnost in angažiranost na področju ljubiteljske kulture, predvsem pa pri ohranjanju ročnodelske dediščine , ji podeljujemo bronasto Prešernovo plaketo.

2.    Tanja Tušek Sotelšek

Tanja Tušek SOTELŠEK je sodelovanje  z Gledališko skupino DKD Svoboda Senovo pričela kot frizerka, oblikovalka lasulj in maskerka. Kasneje se je preizkusila tudi kot igralka in se vključevala v različne projekte društva.

Za njeno prizadevnost in raznoliko delo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti ji podeljujemo bronasto Prešernovo plaketo.

3.    Zvonimir Marinič

Zvonimir MARINIČ je v društvenem življenju na Senovem prisoten že vrsto let. Aktivno deluje v DKD Svoboda Senovo in sicer kar v treh sekcijah: lutkovni, folklorni in gledališki. Za vlogo  Hlapca  v predstavi  Amerikanski dolarji je leta 2017 prejel priznanje regijskega selektorja za najboljšo glavno moško vlogo.

Za njegovo raznoliko in uspešno delo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti mu podeljujemo bronasto Prešernovo plaketo.

4.    Anja Kozinc

Anja Kozinc je vsestranska glasbenica – citrarka, pianistka in pevka.  Brestaniškemu kulturnemu društvu se je pridružila ob  ustanovitvi Vokalne skupine. Je tudi članica otroško - mladinskega brestaniškega cerkvenega pevskega zbora.

Anjo s svojim zvonkim glasom, instrumentalno spremljavo in bogastvom znanja in idej srečamo na različnih dobrodelnih koncertih, literarnih večerih, odprtjih razstav  in drugih prireditvah po različnih krajih,   tudi izven meja občine.

Za vso ljubezen do glasbenega ustvarjanja in pripravljenost sodelovanja se ji zahvaljujemo z bronasto Prešernovo plaketo.

5.    Anja Žabkar

Anjo Žabkar je vedno privlačil čar glasbe, posebno pa petje, ki se mu je posvetila že v otroških letih  in nato uspešno dokončala študij opernega petja na Akademiji za glasbo Univerze v Zagrebu.

V drobcu njenih uspehov so ujeti tudi v  brestaniški Svobodi, saj  je članica njihove Vokalne skupine.  Njen močan, čist in poln sopran  bogati mnoge dogodke tudi po drugih krajih domače občine, Slovenije in Hrvaške.

Naj bronasta Prešernova plaketa izrazi hvaležnost za njeno naklonjenost in pripravljenost sodelovanja ter kvaliteto glasbenega kulturnega razdajanja.

6.    Mirko Zakošek

Mirko Zakošek je predan dolgoletni pevec MoPZ KD Svoboda Brestanica, sodeluje v vseh njegovih akcijah in organizaciji koncertov. Vključen je tudi v delo brestaniškega cerkvenega mešanega zbora.

Z bronasto Prešernovo plaketo se mu zahvaljujemo za njegovo voljo, prizadevnost in predanost zborovski glasbeni dejavnosti.

7.    Roman Blatnik

Roman Blatnik se je začel ukvarjati z ljubiteljsko kulturo že pred več kot štiridesetimi leti, ko je nekaj let prepeval v MePZ Viktor Parma.

Zadnja leta pa se ukvarja z likovno dejavnostjo in je aktivni  član Društva likovnikov Krško OKO. Dve leti je opravljal tudi delo predsednika društva.

Z likovnimi deli je sodeloval na več kot 35 razstavah, od tega sta bili dve samostojni. Njegova dela so bila že trikrat izbrana za državne tematske razstave v organizaciji JSKD.

Zaradi bogate slikarske ustvarjalnosti mu podeljujemo bronasto Prešernovo plaketo.

8.    Kiara Karolina Kerin

Kiara je članica Mažoretnega kluba Baton Krško vse od začetka delovanja društva, leta 2009.

Svoje znanje mažorete je izpopolnjevala v skupini, ki je kot prva v društvu začela prejemati visoke rezultate na državnih tekmovanjih.

Z letom 2018 je Kiara postala trenerka krških mažoret. Prevzela je vodenje trenerske ekipe in postala vodilna koreografinja. Vodi skupino kadet, ki je v lanskem letu na različnih mednarodnih tekmovanjih in festival zasedla najvišja mesta.

Za njeno uspešno delo in za spodbudo  nadaljnje delo, ji podeljujemo bronasto Prešernovo plaketo.

Priznanje z zahvalo za omogočanje pogojev za kulturne dejavnosti

1.    Krajevna skupnost Brestanica

Dolgoletna želja društev v KS Brestanica, da bi dobili svoje prostore, ki bi jim omogočali uspešno delovanje, se je uresničila v letu 2012 z obnovo stavbe KS in poleg drugih je tudi kulturno društvo v njej dobilo primerno opremljene prostore društvene knjižnice, pevci po 67 letih delovanja svojo pevsko sobo, vsi pa tudi sejno sobo.

Z velikim razumevanjem vodstva KS najdejo oporo in pomoč pri morebitnih težavah; prostori v domu so oskrbovani, ogrevani, zato je Dom krajanov Brestanica res dom društev.

KS Brestanica je tudi lastnik Doma Svobode, ki pa ga je velikodušno zaupala v upravljanje kulturnemu društvu. V njem so sami svoji gospodarji, razporejajo urnik vaj in nastopov in je v bistvu srce njihovega delovanja.

V zahvalo za veliko razumevanje, pomoč in podporo kulturnemu ustvarjanju ter za dobro sodelovanje prejme Krajevna skupnost Brestanica Priznanje ZKD Krško za omogočanje pogojev za kulturno dejavnost.

Priznanje za dosežek leta

1.    Klara Eva Kukovičič

Klara Eva Kukovičič je v letu 2019 sodelovala s svojim literarnim delom na  natečaju Festivala mlade literature Urška 2019, v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti in bila na regijskem srečanju nominirana za državno finale. Vsi nominiranci so se predstavili na 24. Slovenskih dnevih knjige, ki so potekali v okviru Tedna ljubiteljske kulture v Ljubljani, tam je prejela  srebrno priznanje za kratko zgodbo.

Glede na njen mladostni zagon in ustvarjalni potencial, kot tudi za prejeto nagrado ji podeljujemo Priznanje ZKD Krško za dosežek leta na področju literarnega ustvarjanja.

Srebrne Prešernove plakete

1.     Jože Šterk

Zanimanje za slikarstvo ga spremlja že od mladosti. Likovnem ustvarjanju se je začel intenzivneje posvečati z včlanitvijo v Društvo likovnikov OKO Krško leta 2003 in v Društvo likovnikov Brežice leta 2006.

Od leta 2014 dalje opravlja nalogo Gospodarja v Društvu likovnikov OKO Krško. Udeležuje se tečajev v organizaciji obeh društev v katerih deluje in v organizaciji JSDK.

Pri obiskovanju tečajev se je srečeval z mentorji, največ z akademskima slikarjema Rajkom Čubrom in Tonetom Rački in slikarji Vladom Cedilnikom, Jožetom Kotarjem, Jankom Oračem in drugimi.

Sodeloval je na številnih kolonijah in Ex-temporih, kjer je bil deležen na skupinskih razstavah in je prejel priznanja.

Od leta 2012 je imel 9 samostojnih razstav v Posavju in širše.

Za svoje likovno ustvarjanje je prejel nagrade na Ex-temporu Mokronog Trebelno in dvakrat na Ex-tempore Bled.

Likovna dejavnost Jožeta Šterka kaže na to, da je zelo uspešen pri ustvarjanju slikarskih del. Uspešnost je razvidna tudi na delavnicah društva, kjer prevladuje ustvarjalni duh, kakor tudi pozitivno druženje in sodelovanje med udeleženci. Nepogrešljiv je tudi na postavitvah likovnih del na številnih razstavah, ki jih organizira Društvo likovnikov Krško - OKO.

Nobena razstava ne mine brez njegove pomoči pri postavljanju in pospravljanju.

Zaradi bogate slikarske ustvarjalnosti in predvsem nepogrešljive pomoči pri razstavah prejme Jože Šterk srebrno Prešernove plakete.

2.     Sonja Simončič

Sonja Simončič je s svojim delovanjem pustila neizmeren pečat na področju kulture tako v našem kulturnem društvu, na območju KS Koprivnica, kot tudi v občini Krško in širše.

Društvo v koprivnici je nastalo na pobudo učiteljev OŠ Koprivnica leta 1956. Že leta 1975 se jim je pridružila gospa Sonja Simončič.

Kar 40 let je delovala kot učiteljica slovenščine in zgodovine ter pomembno prispevala k povezovanju otrok iz šole s kulturnim društvom in na ta način bistveno pripomogla k ohranjanju kulturnega udejstvovanja mnogih mladih talentov, ki so se kasneje, kot odrasli, pridružili članstvu v kulturnem društvu. Vsa ta leta je aktivno vodila otroško gledališko sekcijo kulturnega društva pod imenom Naše malo Koprivniško gledališče ter skrbela za delo z mladimi na področju kulturnega ustvarjanja.

Leta 2017 je bila izvoljena tudi v upravni odbor društva, kjer je prevzela tudi vodenje odrasle gledališke sekcije. Poleg tega je še aktivna članica literarne sekcije in sekcije za ohranjanje kulturne dediščine v Kulturnem društvu Anton Aškerc Koprivnica. Kot pevka pa se kulturno udejstvuje tudi v pevskem zboru Kulturnega društva Leskovec pri Krškem.

Sonja Simončič je ves čas prizadevna članica društva, ki s svojim prijaznim pristopom spodbuja druge člane, da se pridružijo gledališki sekciji. S svojim aktivnim prizadevanjem ji je v dobrih dveh letih uspelo v Koprivnici, po kar 15-ih letih premora in zatišja, nazaj obuditi gledališko dejavnost in v vlogi vodje in režiserke pripraviti že nekaj krajših samostojnih gledaliških nastopov s katerimi se je društvo predstavilo širši javnosti na različnih prireditvah znotraj naše občine in širše.

Za svoje zasluge je leta 1993 prejela bronasto Prešernovo plaketo ZKD. Vse od takrat pa s svojo neizmerno voljo vztraja in deluje tudi še danes.

Glede na njeno kontinuirano delo s področja kulture, njen prispevek pri organizaciji literarnih večerov, gledaliških predstav, kot tudi vseh večjih proslav ter uspehe, ki jih je dosegla v zadnjih letih – predvsem pa za zasluge pri obuditvi gledališke sekcije koprivniškega društva ter za več kot 40-letno načrtno in predano delo z mladino in otroci na področju gledališke kulture ji podeljujemo srebrno Prešernovo plaketo za leto 2019.

3.     Boris Hrušovar

Moški zbor Svobode Brestanica stopa v svoje 75. leto delovanja in pevsko aktivnega ga ohranjajo prizadevni pevci. Med njimi je tudi Boris Hrušovar, ki neprekinjeno poje že 34 let. Je predan pevec z močnim, sigurnim in barvitim tenorjem, ki polno prispeva h glasovni ubranosti in trdnosti zbora in nepozabnim koncertom, ko mu je pogosto zaupana tudi solistična vloga. Težko bi našteli vse vaje, koncerte, nastope zbora, ki jim je nesebično podaril svoj prosti čas. Z zborom je nastopal po Sloveniji in v tujini - na Hrvaškem, Koroškem, v Nemčiji...

Borisa Hruševarja odlikuje vedrina ter skrb za dobre medsebojne odnose in pozitivna naravnanost, ki prispeva k homogenosti pevske skupine. V vseh letih je pomagal v organizaciji in logističnih zadevah dobrega funkcioniranja zbora, v organizacijah koncertov in zborovi povezanosti s celotnim društvom. Za sodelovanje v zboru mu ni žal niti časa niti poti, saj prihaja s Trške Gore.

Gospod Boris je od vsega začetka tudi član v letu 2013 ustanovljenega Rajhenburškega okteta, ki ga sicer sestavljajo pevci moškega zbora. So zelo aktivni, dobro skrbijo za kvalitetni napredek, zaradi manjše zasedbe oktet lažje vskoči na priložnostnih prireditvah, pojejo pa tudi na številnih pogrebnih svečanostih.

Poizkusil se je tudi na igralskem področju v krajših dramatizacijah Petrovega sejma in v gledališki predstavi Silvestrska sprava sosednje Svobode Senovo.

Za dobro funkcioniranje zbora, požrtvovalnost in zvestobo zborovskemu prepevanju naj mu bo srebrna Prešernova plaketa zahvala in hkrati spodbuda za nadaljnje vztrajanje.

Zlata Prešernova plaketa

Boža Ojsteršek

Ga. Boža Ojsteršek je ves čas njenega službovanja na OŠ XIV. divizije na Senovem, kot profesorica slovenskega jezika, poglobljeno skrbela, da so učenci spoznali lepoto in pravilno rabo slovenskega jezika. Poleg rednega pouka je učence navduševala tudi za recitiranje na proslavah ter sodelovanje pri gledaliških igrah v okviru dramskega krožka na šoli.

Tudi sedaj, ko je upokojena, zapolnjuje njen vsakdanjik preplet dela na različnih vejah kulture:  z bralnim krožkom za starejše, s pripravami na gostovanja in nastope senovske gledališke skupine ali  ob sodelovanju pri raziskovanju kulture v domačem kraju in širše. Deluje tudi v komisiji za kulturo ZDUS na državnem nivoju.

Toda nam vsem je Ojsterškova najbolj znana po režijah znotraj Gledališke skupine DKD Svoboda Senovo.

Najprej je petnajst let vodila le mlade gledališčnike, šolsko dramsko skupino. Na začetku leta 1994 se je odločila za režijo z odraslimi in postavila na oder komedijo "Micka, pa ne županova". Ta začetek je za Gledališko skupino DKD Svoboda Senovo pomenil začetek razcveta, ki se je odražal v dvigu kvalitete in prepoznavnosti. Od tedaj dalje je v vlogi režiserke na oder postavila preko dvajset dramskih del, od teh je  kar polovica izpod peresa pisatelja in komediografa Toneta Partljiča.

K slehernemu dramskemu besedilu pristopa študijsko in odgovorno na vseh nivojih, bodisi pri izbiri igralcev, ustreznosti scene, kostumov, rekvizitov, do glasbene opreme, multimedijske podpore in oblikovanja gledališkega lista. Iz nje veje neusahljiv vir idej in ustreznih rešitev. Učinek njenega načina dela se odraža v mnogih uspehih in ocenah, kot je na primer večkratno sodelovanje na Čufarjevih dnevih na Jesenicah, udeležba na medobmočnih Linhartovih srečanjih, dvakrat tudi na republiškem Linhartovem srečanju. Izmed njenih igralcev je bil izbran tudi dobitnik nagrade Sklada Staneta Severja za najboljšega amaterskega igralca, če omenimo le najprestižnejšo med nizom nagrad, ki so jih prejeli igralci in igralke za svoje vloge. Za izvirno režijo Silvestrske sprave je tudi sama prejela posebno nagrado.

Boža Ojsteršek je širši javnosti poznana tudi kot odlična snovalka kulturnih programov proslav ob različnih priložnostih. Njeni scenariji so vedno tematsko domiselni in so odraz pogleda na zgodovinska dejstva, aktualno dogajanje in zazrtosti v našo prihodnost. Med izvajalce vselej vključi akterje s poudarkom na medgeneracijsko sodelovanje. Ne da se našteti vseh prireditev, vseh besedil za vezne tekste, vseh misli slavnostnih in tudi poslovilnih nagovorov, ki so plod njenega dela.

Zelo pomembno delo je opravila tudi z avtorskim raziskovalnim delom pri nastajanju monografije o senovskem ljubiteljskem gledališču "Eden drugmu ognja dajmo", ki je izšla leta 2002. Knjižni izdaji je sledila še dopolnitev pregleda aktivnosti gledališke skupine nadaljnjih deset let, posneto na zgoščenki.

Prav tako velja tudi omeniti, da se je lotila za skupino nove, drugačne oblike posredovanja literarnih del, in sicer je kot radijsko igro z igralci posnela dve besedili: "O kokoški, ki je ukradla pesmico" in "Zadnji vitez plemeniti Heldenstamm". V njeni najnovejši režiji pa se je zelo uspešno lotila glasbeno gledališke družinske predstave Show strahov Svetlane Makarovič, ki razveseljuje tudi mlajše gledalce.

Premalo je odmerjenega prostora in časa, da bi lahko povedali vse tisto, o čemer bi še morali govoriti, da bi v celoti zajeli veličino njenega življenjskega opusa, ki ga je ustvarila v ljubiteljski kulturi. Le ona sama najbolj ve, koliko ur in koliko vznemirjenja  je vložila za svoje cilje, ki jim je z vsem žarom sledila, le zato da bi  čim bolj zadovoljila vedno spoštovane gledalce in  hkrati  s svojimi gledališčniki delila užitke po premieri.

Zlata Prešernova plaketa naj ne izzveni samo kot zahvala, temveč kot poklon, s katerim jo umeščamo med velike osebnosti tega prostora in časa.

2019

Bronaste Prešernove plakete

 • Silva Gorjup  – KD Anton Aškerc Koprivnica
 • Tanja Tušek Sotelšek  – DKD Svoboda Senovo
 • Zvonimir Marinič – DKD Svoboda Senovo
 • Anja Kozinc – KD Svoboda Brestanica
 • Anja Žabkar – KD Svoboda Brestanica
 • Mirko Zakošek – KD Svoboda Brestanica
 • Roman Blatnik – Društvo likovnikov Krško OKO
 • Kiara Karolina Kerin – Mažoretni klub Baton Krško

Srebrne Prešernove plakete

 • Jože Šterk – Društvo likovnikov Krško OKO
 • Sonja Simončič – KD Anton Aškerc Koprivnica
 • Boris Hrušovar – KD Svoboda Brestanica

Zlata Prešernova plaketa

 • Boža Ojsteršek – DKD Svoboda Senovo

Priznanje z zahvalo za omogočanje pogojev  za kulturno dejavnost

 • Krajevna skupnost Brestanica – KD Svoboda Brestanica

Priznanje za dosežek leta

 • Klara Eva Kukovičič  – KD Anton Aškerc Koprivnica

2013

Priznanja

 • Ludvik Hrandek (KUD Brežice)
 • Stanislava Pernišek (KUD Brežice)
 • Jože Sternad (KUD Oton Župančič Artiče)
 • Amir Tokić (KD MePZ Viva Brežice)
 • Gregor Tuljak (KUD Oton Župančič Artiče)

Bronasta odličja 

 • Vesna Kozole (KD Ljudski pevci Sromlje)
 • Ivana Vatovec (KD Franc Bogovič Dobova)
 • Otroška folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče (KUD Oton Župančič Artiče)

Srebrno odličje 

 • Alenka Černelič Krošelj (KD MePZ Viva Brežice))

Zlato odličje 

 • Dragutin Križanić (KUD Oton Župančič Artiče)

2012

Priznanja

 • Ludvik Hrandek (KUD Brežice)
 • Stanislava Pernišek (KUD Brežice)
 • Jože Sternad (KUD Oton Župančič Artiče)
 • Amir Tokić (KD MePZ Viva Brežice)
 • Gregor Tuljak (KUD Oton Župančič Artiče)

Bronasta odličja 

 • Vesna Kozole (KD Ljudski pevci Sromlje)
 • Ivana Vatovec (KD Franc Bogovič Dobova)
 • Otroška folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče (KUD Oton Župančič Artiče)

Srebrno odličje 

 • Alenka Černelič Krošelj (KD MePZ Viva Brežice))

Zlato odličje 

 • Dragutin Križanić (KUD Oton Župančič Artiče)

Kontakt

Zveza kulturnih društev Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
zveza.kulturnih.drustev.kk@gmail.com
zkd-krsko.si

Uradni podatki

Zveza kulturnih društev Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
Slovenia
ID za DDV: 22172718