Zveza kulturnih društev Krško

Zveza kulturnih društev Krško je samostojna, prostovoljna in nepridobitna organizacija, ki združuje in povezuje registrirana kulturna in kulturno-umetniška društva ter društva, ki se ukvarjajo s katero koli obliko kulturne dejavnosti, s ciljem spodbujanja množične kulturne dejavnosti v društvih in uveljavljanja dosežkov te dejavnosti v občini in širše.

Namen Zveze kulturnih društev je, da zastopa interese kulturnih društev v javnosti, nudi pomoč pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev, obvešča javnost o svojem delovanju, usklajuje in povezuje delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, nudi strokovno pomoč ter svetovanje članom, sofinancira in organizira izobraževanja, …

Zveza podeljuje priznanja in plakete najuspešnejšim društvom, skupinam in članom društev ter ustanovam za uspešno delo na področju ljubiteljske kulture. Prešernove  bronaste, srebrne in zlate plakete podeljuje od leta 1981 dalje, Priznanja za dosežek leta in Priznanja s pohvalo za omogočanje kulturnih dejavnosti pa od leta 2010 dalje.

Kontakt

Zveza kulturnih društev Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
zveza.kulturnih.drustev.kk@gmail.com
zkd-krsko.si

Uradni podatki

Zveza kulturnih društev Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
Slovenia
ID za DDV: 22172718