Zbor članov ZKD Krško 2015

četrtek, 5. 3. 2015, 18.00, OŠ Leskovec pri Krškem

Spoštovani člani ZKD Krško!

Vabim vas na volilni zbor članov ZKD Krško, ki bo 5. 3. 2015 ob 18.00 v OŠ Leskovec pri Krškem.


Dnevni red: 

 1. Sprejem dnevnega reda
 2. Izvolitev organov zbora (predsednik, dva člana, zapisnikar, dva overovatelja zapisnika)
 3. Poročila za leto 2014( poročilo o programu, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora)
 4. Razprava po poročilih in sprejem
 5. Izvolitev volilne komisije (predsednik in dva člana)
 6. Pregled kandidatne liste8kandidati za predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, tri člane nadzornega odbora in tri člane disciplinske komisije)
 7. Volitve novih članov organov Zveze
 8. Plan dela za leto 2015
 9. Članarina za leto 2015
 10. Predlogi in vprašanja
 11. Razno

 

Poskrbite za zanesljivo udeležbo zadostnega števila predstavnikov in ne pozabite iz svojih vrst predlagati kandidate za organe Zveze.

Z lepimi pozdravi, predsednica ZKD Krško, Mirjana Marinčič!

Kontakt

Zveza kulturnih društev Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
zveza.kulturnih.drustev.kk@gmail.com
zkd-krsko.si

Uradni podatki

Zveza kulturnih društev Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško
Slovenia
ID za DDV: 22172718